FLUX DE LUCRU PUNCTE DE RECOLTARE PROBE RT-PCR DIN UNITĂȚILE SANITARE - 23.01.2022
 
 
 
 1. Prezentul flux de lucru urmărește stabilirea modului în care se va desfășura activitatea de recoltare a probelor RT-PCR pentru depistarea infecției cu virusul SARS-CoV-2 în cadrul punctelor de recoltare, organizate în unitățile sanitare de pe raza Municipiului București și județului Ilfov, conform listei publicate pe site-ul Ministerului Sănătății și al Direcției de Sănătate Publică a Municipiului București. 
 1. Probele vor fi recoltate doar de la persoane care prezintă simptomatologie specifică infecției cu virusul SARS-CoV-2, conform Metodologie INSP din data de 20.01.2022, http://www.cnscbt.ro/index.php/informatii-pentru-personalul-medico-sanitar/2951-metodologia-de-supraveghere-a-covid-19-actualizare-20-01-2022. Recoltoarele puse la dispoziție de către DSP București nu vor fi utilizate pentru testarea propriilor pacienți ci vor fi utilizate doar pentru testarea persoanelor care prezintă simptomatologie specifică COVID-19 și pentru care SABIF nu are capacitatea necesare pentru a realiza testarea la domiciliu. 
 1. Punctele de recoltare din cadrul unităților sanitare, vor fi semnalizate corespunzător și vor funcționa în programul anunțat în prealabil Direcției de Sănătate Publică a Municipiului București. 
 1. Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București va pune la dispoziția punctelor recoltoarele necesare pentru prelevarea probelor, prin intermediul SABIF. 
 1. Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București preia solicitările de testare la domiciliu, prin numărul de Call Centre 021-9462 și prin platforma online de la adresa https://dspb.ro/formular-programare-test-covid-19/ . Pentru pacienții care au posibilitatea de a se deplasa cu un mijloc de transport propriu, DSP va informa solicitantul cu privire la posibilitatea testării într-un punct de recoltare organizat într-o unitate sanitară, prezentându-i le pe cele din imediata vecinătate dar și posibilitatea de accesa harta acestor puncte de recoltare, publicată pe site-ul MS și DSP București. De asemenea, DSP va emite prin email si/sau sms un cod de înregistrare al cererii de testare, pe care pacientul îl va prezenta la centrul de testare. Persoanele nedeplasabile, sau fără posibilitatea deplasării cu un mijloc de transport propriu, vor rămâne în evidența SABIF pentru testare la domiciliu. 
 1. Persoanele care se vor prezenta în punctele de recoltare, vor prezenta dovada înregistrării de testare la DSP București. Persoana va prezenta email-ul /sms-ul primit de la DSP București (din aplicația informatică Jira), care conține numărul de înregistrare al cererii, numele, prenumele solicitantului și CNP-ul parțial anonimizat. Fără această dovadă, persoana nu va fi testată RT-PCR în punctele de recoltare probe. 
 1. Personalul din punctul de recoltare are obligația să valideze datele pașaportale cu numărul de înregistrare al cererii de testare, primit prin email /sms, de la DSP București. În cazul în care, datele nu corespund, recoltarea nu se va efectua. 
 1. Punctele de recoltare din cadrul unităților sanitare, vor preleva probe pentru testare RT-PCR și vor completa formularul de însoțire al probei astfel încât laboratorul, care va prelucra proba, să introducă în aplicația Corona Forms rezultatul și toate datele de identificare ale persoanei testate. 
 1. Unitățile sanitare, care dețin laborator propriu de analize și realizează testare RT-PCR, vor întocmi formularul de însoțire al probei și vor înregistra în aplicația Corona Forms rezultatele, cu respectarea termenului de 24 de ore la primirea probei în laborator. 
 1. Formularul de însoțire a probei va conține în mod obligatoriu informații corecte și complete cu privire la :

 

Tip investigație solicitată: [X] detecție SARS-CoV-2 prin RT-PCR standard

 

Solicitant probă (DSP)

 

Probă conform metodologiei INSP [X]

 

Nume: ................................................................

Prenume: ............................................................

Adresa de rezidență........................................................., localitatea ...................., județul..............................

Adresa de domiciliu: ......................................................, localitatea ....................., județul..............................

 

CNP: I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I (se va completa CNP -ul în mod corect, nu doar data nașterii)

Vârsta:.......................................................... Sex..............................................................

Nr. telefon mobil: ........................................... (necesar în vederea realizării anchetei epidemiologie)

Adresa de e-mail: ......................................... (necesară în vederea comunicării deciziei de izolare)

 

Personal medico-sanitar: – Medic– Asistent– Ambulanței– Infirmier– (se va completa doar în cazul în care persoana recoltată este cadrul medical)

Altele :

Data vaccinării:

Doza I ................................. Doza II .........................................

Cycle threshold (Ct).......... (cea mai mică valoare obținută pentru una dintre țintele genice specifice; pentru probele la care se solicită secvențiere - obligatoriu sub 30)

Data recoltării probei:.......................

Ora recoltării probei: .......................

Tipul probei prelevate:– exsudat nazal/exsudat faringian

Data trimiterii probei către laborator: .....................

Recoltat/Întocmit: ................................

 

FORMULARUL SE VA COMPLETA CU MAJUSCULE.

 

PENTRU CETĂȚENII STRĂINI, ÎN FORMULAR SE VA MENȚIONA NUME, PRENUME, NUMĂR DE TELEFON, ADRESĂ DE EMAIL, SERIE ȘI NUMĂR PAȘAPORT.

 

Persoana testată are obligația comunicării datelor personale corecte și va fi informată că aceste date vor fi utilizate pentru transmiterea rezultatelor.

 

Persoana care completează datele în formularul de însoțire a probelor își asumă corectitudinea introducerii corecte a datelor.

 

 1. Pe eprubeta care conține proba recoltată se vor menționa următoarele:
 • Numele și prenumele
 • Data nașterii
 1. Probele recoltate vor fi preluate de SABIF de două ori/zi, în programul de lucru al punctului de recoltare.
 
 
 
 
____________________________________________________________________
 
 
Spitalul Clinic de Ortopedie, Traumatologie și TBC Osteoarticular "Foișor"
"Înaltă tehnologie, calitate, mereu aproape de pacienți!"
23.01.2022