MESAJ PUBLIC DE INFORMARE - 09.05.2021
 
Adresez pe această cale mulțumiri în nume personal și al colectivului medical și administrativ al Spitalului Clinic de Ortopedie Traumatologie și TBC Osteoarticular “Foișor”, pentru răbdarea și înțelegerea de care au dat dovadă pacienții noștri, pentru încrederea acestora în calitatea serviciilor oferite.

Am realizat greutatea funcționării, complexitatea și dificultățile îngrijirii pacienților cu COVID-19 și comorbidități, beneficiind de toate condițiile tehnice și umane (specialități multidisciplinare), care au fost de un real folos pacienților în tratarea acestora.

Adresăm compasiunea noastră familiilor pacienților cu afecțiune COVID-19, care au fost aduși în stare gravă pentru îngrijiri medicale și care cu toate eforturile depuse de colectivul medical și administrativ, nu au reușit să treacă de pragul epuizării biologice, trecând în neființă, după grele încercări de suferință.

Aducem mulțumiri colegilor de alte specialități în număr de 9 prezentați și integrați în actul de îngrijire medicală - medicină de urgență, boli infecțioase, pneumologie, medicină internă, cardiologoie, gastroenterologie, detașați, care au luat parte la efortul comun de îngrijire a pacienților COVID-19, în condiții de maximă performanță medicală, dovedind calități deosebite de pregătire medicală, colegialitate și integrare rapidă în colectivul nostru pe toată durata detașării.

Mulțumesc colectivului medical de terapie intensivă al Spitalului Clinic de Ortopedie Traumatologie și TBC Osteoarticular “Foișor”, imagistică medicală, laboratoare, al blocului operator și secții de ortopedie, pentru înaltul profesionalism, capacitatea de adaptare la condiția de îngrijire a pacienților COVID-19, devotamentul arătat pacienților suferinzi, asigurând în permanență asistarea acestora.

Mulțumesc întregului colectiv medical și administrativ pentru răbdarea, înțelegerea și compasiunea arătată în efortul colectiv, adaptarea rapidă la situațiile create, prevenția majorității incidentelor posibile, rezolvarea în timp util a tuturor incidentelor apărute cât și pentru asigurarea unui climat stabil de lucru, acordând o atenție deosebită siguranței îngrijirii pacienților, a confortului pacienților aflați în suferință.
 
Mulțumirile noastre pentru autoritățile care au înțeles necesitățile noastre, contribuind în timp util la demersurile noastre, pentru o îngrijire la standarde înalte a pacienților COVID-19.
Toată admirația pentru organizarea DSU, a modului eficient de intervenție, a colaborării în timp.

Spitalul Clinic de Ortopedie Traumatologie și TBC Osteoarticular “Foișor”, a îngrijit până la data acestei comunicări, un număr de 38 pacienți COVID-19, transferați din alte unități spitalicești de îngrijire, începând cu data de 10.04.2021, pacienți gravi sau mediu gravi, cu comorbidități, cu un număr mediu zilnic de 25 pacienți în îngrijire din care 19-20 în ATI, cu afectare restrictivă mare a capacității respiratorii.

Avem în acest moment un număr de 17 pacienți ameliorați, în condiție bună de sănătate, externați la domiciliu.

În momentul operaționalizării în totalitate că unitate suport COVID-19 a Spitalului Clinic de Ortopedie Traumatologie și TBC Osteoarticular “Foișor”, ca unitate de tratament a pacienților COVID-19 pozitivi, cu manifestări medii și severe, prin intermediul DSPMB, conform Ordinului Comandantului Acțiunii, Secretar de Stat, Șef al Departamentului pentru Situații de Urgență nr.9326/09.04.2021, Dr. Raed Arafat, structura aprobată DSPMB (aviz funcționare cu caracter temporar nr.97/10.04.2021) a fost de 20 paturi AȚI și 90 paturi secție, structura care a fost schimbată în dată de 04.05.2021 la 5 paturi ATI (aviz funcționare cu caracter temporar nr. 105/04.05.2021).

Au fost efectuate nenumărate demersuri la nivel local și al autorităților locale, în încercarea de a suplimenta resursa de oxigen a spitalului pentru “oxygen high flow therapy”, în îngrijirea pacienților cu COVID-19, singura sursă fiind fabrica de oxigen existentă, proiectată și executată conform necesităților profilului de îngrijire a pacienților spitalului, cu o capacitate de 18mc, având trei surse de siguranță posibil active în caz de necesitate, utilizată cu succes timp de 7 ani fără probleme. În final, a fost aprobat avizul de funcționare menționat mai sus, pentru trecerea din regim forțat de funcționare, cu intrarea în regim automat a sursei de oxigen.

În prezent, la data completării acestui înscris, în Spitalul Clinic de Ortopedie Traumatologie și TBC Osteoarticular “Foișor”, se află 6 pacienți in secția ATI și 1 pacient secție.
Avem speranța trecerii Spitalului Clinic de Ortopedie Traumatologie și TBC Osteoarticular “Foișor” în regim de îngrijire a pacienților cu profilul monospecialității de ortopedie-traumatologie, prin încetarea efectului Ordinului nr.9326/09.04.2021, atunci când instituțiile competente vor adopta decizii în acest sens.

Va asigurăm că de îndată ce vom primii indicațiile necesare de revenire, vom urgenta cât se poate de mult măsurile de resecurizare a circuitelor de spital, pentru a acorda același tip de îngrijiri medicale ca înainte de ziua de 09.04.2021, conform devizei manageriale aflate în antetul spitalului nostru: “înaltă tehnologie, calitate, mereu aproape de pacienți”.

Mulțumirile noastre mass-mediei pentru susținere și înțelegere, neavând în toată această perioadă posibilitatea comunicării, alocând în totalitate acest timp actului de îngrijire medicală a pacienților suferinzi.

Prof. Dr. Ioan Cristian Stoica
Medic primar ortopedie-traumatologie
Șef Clinică Ortopedie-Traumatologie
Manager Spital Clinic de Ortopedie-Traumatologie și TBC Osteoarticular “Foișor“
09.05.2021