Invitații de participare

2020.10.30 - Caiet de Sarcini - Lucrari reparații curente

1.  Caiet de sarcini - click AICI

2020.06.02 - Invitație de participare la procedura de atribuire a contractului de "achiziție servicii pază"

Spitalul Clinic de Ortopedie, Traumatologie și TBC Osteoarticular "Foișor" reprezentat prin Manager Dr. Stoica Ioan Cristian cu respectarea art. 111 din Legea 98/2016 vă invită să participați la procedura de atribuire a contractului de "achiziție servicii de pază" :

1. Invitație de participare - click AICI

2.  Caiet de sarcini - click AICI

3. Model acord cadru si contract subsecvent - click AICI

4. Model formulare - click AICI

  

2019.04.10 - Invitație de participare la procedura de atribuire a contractului de "achiziție servicii pază"

Spitalul Clinic de Ortopedie, Traumatologie și TBC Osteoarticular "Foișor" reprezentat prin Manager Dr. Stoica Ioan Cristian cu respectarea art. 111 din Legea 98/2016 vă invită să participați la procedura de atribuire a contractului de "achiziție servicii de pază" :

1. Invitație de participare - click AICI

2.  Caiet de sarcini - click AICI

3. DUAE - click AICI

4. Model formulare - click AICI

5. Model acord cadru si contract subsecvent - click AICI

 

2018.11.22 - Achizitionare lucrari de reparatii in spatii reprezentative

Achizitionare lucrari de reparatii in spatii reprezentative din imobilul Spitalului Clinic de Ortopedie, Traumatologie si TBC Osteoarticular Foisor.

Click aici pentru detalii.