Șef lucrări Răzvan-Silviu CISMAȘIU
Ortopedie - Traumatologie
Medic Primar
Șef de Secție Ortopedie I

Titulatura Științifică: Doctor în Știinte Medicale

 

Activitatea Profesională:

a. Activitate profesională:

 • aprilie 2018 – medic Șef de Secție: Ortopedie I, Spitalul Clinic de Ortopedie- Traumatlogie și TBC Osteoarticular „Foișor”, București;

 • 2016 – medic chirurg primar specialitatea Ortoepdie-Traumatologie

 • 2013 – doctor în științe medicale (doctor în medicină)

 • 2013 – atestat de studii complementare în Chirurgie Artroscopică

 • 2011 – medic chirurg specialist specialitatea Ortopedie-Traumatologie

 • 2005 – 2011 – medic rezident Ortopedie și Traumatologie la Spitalul Clinic de Ortopedie-Traumatologie și TBC Osteoarticular „Foișor”, București - România;

 • 2004 – 2005 – medic stagiar, Spitalul Clinic „Caritas” București - România;

 • 2003 – absolvent al U.M.F. „Carol Davila” București - România

 

 

 b. Activitate didactică/ de învățământ: Asistent Universitar disciplina Ortopedie-Traumatologie în cadrul U.M.F. „Carol Davila” București - România:

 • din 1 Octombrie 2009 – prezent = Asistent Universitar;
 • 2005 – 2009 = Preparator Universitar; Îndrumător al unor Lucrări de Licență, disciplina Ortopedie-Traumatologie în cadrul U.M.F. „Carol Davila” București,sub coordonare Prof. dr. Ioan Cristian Stoica (2016, 2017, 2019), respectiv Prof. dr Mihai Viorel Popescu (2011):
  - 2019 - „Anterior Knee Pain Issues in Primary Total Knee Arthroplasty Reconstructions” (engl.), student: Michail Kourkounakis
  - 2017 - "Artroplastia de șold minim-invazivă prin abord antero-lateral", studentă: Diana Georgana Enculescu
  - 2016 - „Endoproteze bipolare şi monopolare de şold evoluţie şi implantologie în România”, student: Radu Sirjiță
  - 2016 - „Protezare rotuliana vs. non-protezare în artroplastia primară de genunchi, Spitalul Clinci de Ortopedie „Foișor” vs țară”, student: Sebastian-Mihai Stancu
  - 2011 - „ Rezultate precoce in tratamentul tumorilor maligne cu proteze modulare GMRS”, student: Dan Nicolescu

 

 • Membru în Comisia pentru Examen de Medic Specialist Ortopedie-Traumatologie, prin numire de către Ministerul Sănătății – Centru Național de Perfecționare în Domeniul Sanitar, București:
  - sesiunea octombrie 2010 – Adeverință MS Nr. 60594/15.10.2010
  - sesiunea martie 2008 – Adeverință MS Nr. 2624/27.02.2008

 

Domenii de Expertiză Medicală:  

 • Endoprotezare de șold și genunchi
 • Traumatologie sportivă minim-invaziva
 • Reconstrucții ligamentare – reconstrucție L.I.A. / L.I.P.
 • Traumatologie generală – tratamentul ortopedic și chirurgical fracturilor membrului inferior și superior
 • Intervenții chirurgicale speciale -- osteotomii, artrodeze -- în tratamentul patologiei musculoscheletale
 • Tratamentul chirurgical al patologiei tumorale osteoarticulare

 

Specializări, Stagii, Cursuri de pregătire:

 • Am susținut în sesiunea din iunie 2016 examenul de Medic Primar Ortopedie- Traumatologie pe care l-am promovat cu media generală 9,55 – Certificat de Medic Primar Seria P1 Nr. 013083 (prin Ordinul Ministrului Sănătății nr. 985 din 2016) eliberat la data de 01.09.2016/ nr. 11982;
  • Certificat de atestare a competențelor profesionale Nr. 21 din 28.12.2016 – Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu – Facultatea de Medicină/ Departamentul de consultanță, perfecționare și formare continuă - absolvent al programului postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă Management Sanitar, cu durata studiilor 476 ore/ 66 credite (ECTS-SECT) – Seria CA Nr. 0021196
  • Atestat de Studii Complementare în Chirurgie Artroscopică prin promovarea examenului de evaluare organizat de Ministerul Sănătății în sesiunea 24 septembrie 2013, cu media generală 9,90 – Seria C Nr. 032643
  • Obținerea titlului de Doctor în Științe Medicale, conform Ordinului MS nr. 3250 MD din 20.02.2013, teza cu titlul „Tehnica chirurgicală minim-invazivă în artroplastia de șold – Indicații, posibilități și limite” fiind susținută pe 14 decembrie 2012 – Diplomă de Doctor în Medicină, Seria H. Nr. 0030138

  • Am susținut în sesiunea din martie 2011 examenul de Medic Specialist Ortopedie- Traumatologie pe care l-am promovat cu media generală 9,66 – Certificat de Medic Specialist Seria S1 Nr. 011226 (prin Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1501 din 2011) eliberat la data de 31.10.2011/ nr. 10983;

  • Universitatea de Medicina şi Farmacie, „Carol Davila”, Bucureşti, Facultatea de Medicină Generală, absolvent promoţia 2003, cu media de studii pe anii universitari 9,43;

  → Lucrarea de diplomă: „Tratamentul miniinvaziv al fistulelor biliare postoperatorii”,  a fost susţinută, împreună cu examenul de licenţă, în sesiunea septembrie 2003;
  → Diplomă de licenţă în medicină, Seria U. Nr. 0082042 / 2003, notele obţinute la licenţă fiind: 9,60 pentru examenul de licenţă (test grilă) şi respectiv 10 pentru lucrarea de diplomă (prezentare PowerPoint), media fiind de 9,80.

   • Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Fizică, specializarea Fizică Medicală, absolvent promoţia 2000, cu media de studii pe anii universitari 9.00;

  → Lucrare de diplomă: „Radioimunoanaliza pesticidului 2,4-dicloro-fenoxi-acetic acid”, a fost susţinută, împreună cu examenele de licenţă, în sesiunea februarie 2001;
  → Diplomă de licenţă în fizică, Seria S. Nr. 0037878 / 2001, media examenului de licenţă fiind 8.68;

  • Colegiul Naţional „Andrei Şaguna”, Braşov, clasele IX-XII;
  • Şcoala normală, Braşov, clasele V-VIII;
  • Liceul german „Johanes Honterus”, Braşov, clasele I-IV cu predare în limba germană;

 

 

Competențe:

Chirurgie artroscopică.

 

Membru al Societaților Medicale/Profesionale:

 • SRATS – membru din ianuarie 2015;
 • ISPO – membru din octombrie 2014;
 • ESSKA – membru din ianuarie 2014;
 • SICOT – membru din ianuarie 2011;
  EFORT – membru din 2007 prin afilierea SOROT la EFORT;
 • AO ALUMNI Association (AOAA) – membru din ianuarie 2009;
 • Societatea Română de LASER în Medicină și Biologie - membru din 2008;
 • Societatea Română de Ortopedie-Traumatologie SOROT - membru din 2007;

 

Activitatea Științifică:

Vezi lista completa AICI.

 

Domenii de interes medical:

Chirurgie endoprotetică, chirurgie artroscopică, chirurgie tumorală, traumatologie