Denumirea indicatorului de performanță
al managementului spitalului public
Valoare realizată
pe anul 2014
Valoare realizată 
pe anul 2015
Valoare realizată
pe anul 2016
Valoare realizată 
pe anul 2017
Valoare realizată 
pe anul 2018
Valoare realizata pe anul 2019
proporţia medicilor din totalul personalului 12.23 12.62 12.18 10.72 9.32 8.14
proporţia personalului medical din totalul personalului angajat al spitalului 64.67% 61.62 87.30 84.53 64.81 63.86
proporţia personalului medical cu studii superioare din totalul personalului medical 33.61% 33.59 26.16 26.54 34.34 30.45
numărul mediu de bolnavi externaţi pe un medic 532 585 347 270 322.22 470.22
numărul mediu de consultaţii pe un medic în camera de gardă/ UPU/CPU 1237 1406 1519 1095.62 884.06 1062.82
numărul mediu de consultaţii pe un medic în ambulatoriu 1221 1025 726 733.08 732.89 1015.06
număr mediu de cursuri/ instruiri pe angajat/an 1.5 2 3 3 -