Denumirea indicatorului de performanță
al managementului spitalului public
Valoare realizată
pe anul 2016
Valoare realizată 
pe anul 2017
Valoare realizată 
pe anul 2018
Valoare realizata pe anul 2019 Valoare realizata pe anul 2020 Valoare realizata pe anul 2021
proporţia medicilor din totalul personalului 12.18 10.72 9.32 8.14 8 8.56
proporţia personalului medical din totalul personalului angajat al spitalului 87.30 84.53 64.81 63.86 65.42 66.58
proporţia personalului medical cu studii superioare din totalul personalului medical 26.16 26.54 30.45 33.59 32.65 33.33
numărul mediu de bolnavi externaţi pe un medic 347 270 470.22 585 222.72 182.55
numărul mediu de consultaţii pe un medic în camera de gardă/ UPU/CPU 1519 1095.62 1062.82 1406 564.89 510.60
numărul mediu de consultaţii pe un medic în ambulatoriu 726 733.08 732.89 1015.06 856.72 1061.30
număr mediu de cursuri/ instruiri pe angajat/an 3 3 - - 1 2